Informace o výzvě

Aktuality

24.11.2022 Změna datumu otevření: na 14.12.2022
24.11.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 14.12.2022
24.11.2022 Změna stavu: na Rozpracovaná
24.11.2022 Změna kódu stavu: na VP20
24.11.2022 Změna cílů: na Integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
24.11.2022 Změna cílů: na Sociální začleňování
24.11.2022 Změna oprávněného žadatele: na Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti sociálního začleňovaní a romské integrace nebo hájí zájmy romské menšiny. Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: Nestátní neziskové organizace: • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.12.2022 Změna stavu: na Schválená
13.12.2022 Změna kódu stavu: na VP22
14.12.2022 Změna stavu: na Vyhlášená
14.12.2022 Změna kódu stavu: na VP30
15.12.2022 Změna stavu: na Otevřená
15.12.2022 Změna kódu stavu: na VP31
29.04.2023 Změna stavu: na Uzavřená
29.04.2023 Změna kódu stavu: na VP32

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena