Informace o výzvě

Aktuality

15.09.2023 Změna datumu uzavření: na 28.08.2024
14.10.2023 Změna typu: na Kolova
14.10.2023 Změna oprávněného žadatele: na Nestátní neziskové organizace Obce Městské části hlavního města Prahy Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované kraji nebo obcemi Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy Organizace zřizované hlavním městem Prahou Poskytovatelé sociálních služeb
14.10.2023 Změna území: na celá ČR a EU
11.04.2024 Změna datumu otevření: na 19.04.2024
11.04.2024 Změna datumu zpřístupnění: na 19.04.2024
11.04.2024 Změna stavu: na Rozpracovaná
11.04.2024 Změna kódu stavu: na VP20
11.04.2024 Změna cílů: na Rovný přístup ke kvalitním sociálním a zdravotním službám
11.04.2024 Změna cílů: na Sociální začleňování
11.04.2024 Změna oprávněného žadatele: na Soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty splňující definici oprávněných žadatelů. Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: • Nestátní neziskové organizace:  spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,  ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,  nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník • Městské části hlavního města Prahy podle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů • Organizace zřizované hlavním městem Prahou dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů • Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) resp. podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, včetně společenství obcí dle § 53a-f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) • Obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů • Organizace zřizované kraji nebo obcemi dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
13.04.2024 Změna stavu: na Finalizovaná
13.04.2024 Změna kódu stavu: na VP21
17.04.2024 Změna stavu: na Schválená
17.04.2024 Změna kódu stavu: na VP22
19.04.2024 Změna stavu: na Vyhlášená
19.04.2024 Změna kódu stavu: na VP30
22.04.2024 Změna stavu: na Otevřená
22.04.2024 Změna kódu stavu: na VP31

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena