Informace o výzvě

Aktuality

23.11.2022 Změna datumu otevření: na 07.12.2022
23.11.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 07.12.2022
23.11.2022 Změna stavu: na Rozpracovaná
23.11.2022 Změna kódu stavu: na VP20
23.11.2022 Změna cílů: na Aktivní začleňování a zaměstnatelnost
23.11.2022 Změna cílů: na Sociální začleňování
23.11.2022 Změna oprávněného žadatele: na Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi/kraji/hl. m. Prahou/městskými částmi hl. m. Prahy, dobrovolné svazky obcí a poskytovatelé sociálních služeb. Více v Textu výzvy.
24.11.2022 Změna stavu: na Finalizovaná
24.11.2022 Změna kódu stavu: na VP21
25.11.2022 Změna stavu: na Schválená
25.11.2022 Změna kódu stavu: na VP22
13.12.2022 Změna stavu: na Otevřená
13.12.2022 Změna kódu stavu: na VP31
29.03.2023 Změna stavu: na Uzavřená
29.03.2023 Změna kódu stavu: na VP32

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena