Informace o výzvě

Aktuality

23.09.2022 Změna datumu otevření: na 28.03.2023
23.09.2022 Změna datumu uzavření: na 11.12.2023
23.09.2022 Změna oprávněného žadatele: na varianta 1 - MPSV nebo varianta 2 - kraje (v závislosti na rozhodnutí vedení MPSV)
29.03.2023 Změna datumu otevření: na 28.03.2023
29.03.2023 Změna datumu uzavření: na 08.12.2023
29.03.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 28.03.2023
29.03.2023 Změna stavu: na Otevřená
29.03.2023 Změna kódu stavu: na VP31
29.03.2023 Změna cílů: na Řešení materiální deprivace
29.03.2023 Změna cílů: na Materiální pomoc nejchudším osobám
29.03.2023 Změna oprávněného žadatele: na Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: kraje včetně hlavního města Prahy Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: Kraje dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích-krajské zřízení, včetně hlavního města Prahy podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena