Informace o výzvě

Aktuality

23.09.2022 Změna datumu otevření: na 06.01.2023
23.09.2022 Změna datumu uzavření: na 06.03.2023
06.02.2023 Změna datumu otevření: na 07.03.2023
06.02.2023 Změna datumu uzavření: na 09.05.2023
02.03.2023 Změna názvu: Název se změnil z Společně za vzděláváním na Společně za vzděláváním (1)
02.03.2023 Změna oprávněného žadatele: na Profesní a podnikatelská sdružení: - zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a) nebo na základě § 3046 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považované za organizace zaměstnavatelů podle § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - sdružení podniků - vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů - tzn. sdružení registrovaná dle § 6 tohoto zákona (do 1. 1. 2016), - zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob - vzniklá dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vykonávající činnost podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku - spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob - Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky - profesní komory jako zákonem zřízené právnické osoby povinně sdružující osoby určitého povolání (Exekutorská komora, Komora daňových poradců, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Lékařská komora, Advokátní komora, Komora architektů, Komora auditorů, Komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Notářská komora, Lékárnická komora, Stomatologická komora) - svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - družstva dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích
03.03.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 07.03.2023
03.03.2023 Změna stavu: na Finalizovaná
03.03.2023 Změna kódu stavu: na VP21
03.03.2023 Změna cílů: na Přizpůsobení pracovníků a podniků změnám
03.03.2023 Změna cílů: na Budoucnost práce
04.03.2023 Změna stavu: na Schválená
04.03.2023 Změna kódu stavu: na VP22
29.03.2023 Změna stavu: na Otevřená
29.03.2023 Změna kódu stavu: na VP31
10.05.2023 Změna stavu: na Uzavřená
10.05.2023 Změna kódu stavu: na VP32

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena