Informace o výzvě

Aktuality

29.03.2023 Změna datumu otevření: na 15.05.2023
29.03.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 15.05.2023
29.03.2023 Změna stavu: na Rozpracovaná
29.03.2023 Změna kódu stavu: na VP20
29.03.2023 Změna cílů: na Technická pomoc
29.03.2023 Změna cílů: na Technická pomoc
29.03.2023 Změna oprávněného žadatele: na Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost + (dále jen „ŘO OPZ+“) Definice jednotlivých oprávněných žadatelů: Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost plus je na základě Usnesení vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 94 stanoveno Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Na základě Příkazu ministryně „Zajištění výkonu funkce Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost Plus v programovém období 2021–2027“ č. 20/2019 v aktuálním znění funkci ŘO OPZ+ vykonává Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce MPSV. V rámci Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce MPSV je předkládáním žádostí o podporu na technickou pomoc pověřen Odbor řízení programů ESF.
29.03.2023 Změna území: na celá ČR a EU
12.05.2023 Změna stavu: na Schválená
12.05.2023 Změna kódu stavu: na VP22
16.05.2023 Změna stavu: na Otevřená
16.05.2023 Změna kódu stavu: na VP31

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena