Informace o výzvě

Aktuality

16.05.2024 Změna datumu zpřístupnění: na 05.06.2024
16.05.2024 Změna stavu: na Rozpracovaná
16.05.2024 Změna kódu stavu: na VP20
16.05.2024 Změna cílů: na Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny
16.05.2024 Změna cílů: na Životní prostředí
30.05.2024 Změna oprávněného žadatele: na • obce • městské části hl. města Prahy • dobrovolné svazky obcí • kraje • veřejnoprávní instituce • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC • organizační složky státu • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby • církve a náboženské společnosti a svazy jimi evidované právnické osoby • státní podniky • zájmová sdružení právnických osob • obchodní společnosti a družstva • společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků • fyzické osoby podnikající • fyzické osoby nepodnikající
01.06.2024 Změna cílů: na Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení
01.06.2024 Změna oprávněného žadatele: na • obce • městské části hl. města Prahy • dobrovolné svazky obcí včetně společenství obcí • kraje • veřejnoprávní instituce • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC • organizační složky státu • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, a další subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby • církve a náboženské společnosti a svazy jimi evidované právnické osoby • státní podniky • zájmová sdružení právnických osob • obchodní společnosti a družstva • společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků • fyzické osoby podnikající • fyzické osoby nepodnikající
05.06.2024 Změna stavu: na Schválená
05.06.2024 Změna kódu stavu: na VP22
06.06.2024 Změna stavu: na Vyhlášená
06.06.2024 Změna kódu stavu: na VP30
04.07.2024 Změna stavu: na Otevřená
04.07.2024 Změna kódu stavu: na VP31

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena