Informace o výzvě

Aktuality

29.03.2023 Změna datumu otevření: na 10.08.2023
29.03.2023 Změna datumu uzavření: na 31.12.2027
29.03.2023 Změna alokace v korunách: na 895134170
22.06.2023 Změna názvu: Název se změnil z 70. výzva IROP - Kultura - SC 5.1 (CLLD) na 70. výzva IROP - Kultura - část Památky a Muzea - SC 5.1 (CLLD)
22.06.2023 Změna datumu otevření: na 19.07.2023
22.06.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 21.06.2023
22.06.2023 Změna stavu: na Rozpracovaná
22.06.2023 Změna kódu stavu: na VP20
22.06.2023 Změna cílů: na Integrovaný rozvoj venkovských a pobřežních oblastí
22.06.2023 Změna cílů: na Komunitně vedený místní rozvoj
22.06.2023 Změna oprávněného žadatele: na subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií CLLD na území působnosti MAS. Typy oprávněných žadatelů jsou uvedeny ve specifickém cíli 4.4.
22.06.2023 Změna alokace v korunách: na 671350628
23.06.2023 Změna stavu: na Finalizovaná
23.06.2023 Změna kódu stavu: na VP21
24.06.2023 Změna stavu: na Rozpracovaná
24.06.2023 Změna kódu stavu: na VP20
27.06.2023 Změna názvu: Název se změnil z 70. výzva IROP - Kultura - část Památky a Muzea - SC 5.1 (CLLD) na 70. výzva IROP - Kultura - památky a muzea - SC 5.1 (CLLD)
27.06.2023 Změna stavu: na Finalizovaná
27.06.2023 Změna kódu stavu: na VP21
28.06.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 27.06.2023
28.06.2023 Změna stavu: na Vyhlášená
28.06.2023 Změna kódu stavu: na VP30
14.07.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 19.07.2023
20.07.2023 Změna stavu: na Otevřená
20.07.2023 Změna kódu stavu: na VP31

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena