Informace o výzvě

Aktuality

02.03.2023 Změna oprávněného žadatele: na Místní akční skupiny (MAS) – spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy přičemž MAS musí splňovat podmínky standardizace a mít schválenou ISg CLLD 2021-27 Nositelé integrovaných nástrojů (ITI) – obce, příspěvkové organizace obcí Organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stálé konference (RSK) – kraje, příspěvkové organizace krajů.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena