Informace o výzvě

Věcné zaměření
  • Specifický cíl: SC1.

Popis aktivit

Inkluzívní vzdělávání a rovný přístup je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol - Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.
Posláním akce KLIMA je  úspěch pro každé dítě.

 

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena