Informace o výzvě

Věcné zaměření
  • Specifický cíl: SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků.
Popis podporovaných aktivit
  • Aktivita č.1: Řízení projektu.
  • Aktivita č.2: Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit.
  • Aktivita č.3: Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj.
  • Aktivita č.4: Projekty špičkového VaV.
  • Aktivita č.5: Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery s cílem posílit schopnost získávat prostředky ze zahraničních grantů.
  • Aktivita č.6: Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem s cílem posílit praktickou relevanci výzkumu. 

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena