Informace o výzvě

Aktuality

27.06.2020 Změna datumu otevření: na 30.06.2020
27.06.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 30.06.2020
27.06.2020 Změna oprávněného žadatele: na Nestátní neziskové organizace: ?spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ? obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ? ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ? církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí ? nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Blíže v příloze Výzvy.
30.06.2020 Změna stavu: na Vyhlášená
30.06.2020 Změna kódu stavu: na S42
01.07.2020 Změna stavu: na Otevřená
01.07.2020 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena