Informace o výzvě

Aktuality

14.11.2020 Změna datumu otevření: na 23.10.2020
14.11.2020 Změna datumu uzavření: na 31.12.2020
14.11.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 23.10.2020
14.11.2020 Změna stavu: na Otevřená
14.11.2020 Změna kódu stavu: na S5
14.11.2020 Změna cílů: na Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků,Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
14.11.2020 Změna cílů: na Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
14.11.2020 Změna oprávněného žadatele: na Úřad práce České republiky je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.
01.01.2021 Změna stavu: na Uzavřená
01.01.2021 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena