Informace o výzvě

Aktuality

21.08.2020 Změna názvu: Název se změnil z Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací na Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU
21.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
21.08.2020 Změna datumu uzavření: na 30.09.2020
21.08.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 24.08.2020
21.08.2020 Změna stavu: na Zaregistrovaná
21.08.2020 Změna kódu stavu: na S2
21.08.2020 Změna cílů: na Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
21.08.2020 Změna cílů: na Sociální začleňování a boj s chudobou
21.08.2020 Změna oprávněného žadatele: na Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli romské a proromské nestátní neziskové organizace s právní formou: - obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, - spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro účely této výzvy se za romskou a proromskou nestátní neziskovou organizaci považuje nestátní nezisková organizace (dále jen ?NNO?), která v době podání žádosti o podporu v rámci hlavní činnosti nejméně 24 měsíců vyvíjí aktivity a/nebo poskytuje své služby hlavně romské menšině žijící v ČR a/nebo deklaruje účel založení výhradně ve prospěch této menšiny. NNO, která je pro tuto výzvu považována za oprávněného žadatele, aktivně působí v oblasti romské integrace a sociálního začleňování, ve své činnosti se zabývá romskou menšinou na území ČR, hájí zájmy obyvatel romské menšiny žijící na území ČR. Mezi její hlavní aktivity patří pomoc a podpora Romům, například prostřednictvím poskytování sociálních služeb, komunitní práce, poradenství, včetně bezplatné poradenství v situacích porušení základních lidských práv a diskriminace, vzdělávání, dále aktivity zaměřené na integraci Romů do většinové společnosti, aktivity zaměřené na zplnomocňování Romů při vyjednávání a spolupráci s orgány veřejné správy, aktivity zaměřené na zvyšování občanských kompetencí, na boj proti rasismu a anticiganismu a ochranu lidských práv. Žadatel je povinen k žádosti o podporu dodat tyto přílohy: - Stanovy, zakládací listina, případně obdobný dokument potvrzující oprávněnost žadatele (tvoří přílohu č. 3 žádosti o podporu), - Čestné prohlášení pro účely potvrzení oprávněnosti žadatele ve výzvě č. 0320137 (tvoří přílohu č. 4 žádosti o podporu vzor viz bod 11 výzvy).
21.08.2020 Změna alokace v korunách: na 30000000
22.08.2020 Změna názvu: Název se změnil z Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU na Budování kapacit romských a proromských nestátních neziskových organizací pro zapojení do přípravy a implementace programů spolufinancovaných z fondů EU
22.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
22.08.2020 Změna stavu: na Vyhlášená
22.08.2020 Změna kódu stavu: na S42
23.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
24.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
25.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
26.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
26.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
27.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
28.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
29.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
30.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
31.08.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
31.08.2020 Změna stavu: na Otevřená
31.08.2020 Změna kódu stavu: na S5
01.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
01.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
02.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
04.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
05.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
06.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
07.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
07.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
08.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
09.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
10.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
11.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
12.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
13.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
13.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
14.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
15.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
16.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
18.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
19.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
20.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
21.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
22.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
22.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
23.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
24.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
25.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
26.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
26.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
27.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
28.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
29.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
30.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
31.10.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
01.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
02.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
03.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
04.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
05.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
06.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
07.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
08.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
09.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
10.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
11.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
14.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
14.11.2020 Změna stavu: na Uzavřená
14.11.2020 Změna kódu stavu: na S8
14.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
15.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
16.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
18.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
19.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
20.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
20.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
21.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
22.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
23.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
24.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
25.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
26.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
26.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
27.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
28.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
29.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
30.11.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
01.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
01.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
02.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
03.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
04.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
04.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
05.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
06.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
07.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
07.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
08.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
09.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
10.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
11.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
12.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
13.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
13.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
14.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
15.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
16.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
18.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
19.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
20.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
21.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
22.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
23.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
24.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
24.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
25.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
26.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
27.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
28.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
29.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
30.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
30.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
31.12.2020 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
01.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
02.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
03.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
04.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
05.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
06.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
07.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
08.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
09.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
10.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
12.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
13.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
14.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
15.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
16.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
16.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
17.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
19.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
20.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
21.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
23.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
24.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
25.01.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020
01.02.2021 Změna datumu otevření: na 01.09.2020

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena