Informace o výzvě

Aktuality

14.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
14.11.2020 Změna datumu uzavření: na 22.12.2020
14.11.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 15.10.2020
14.11.2020 Změna stavu: na Modifikovaná
14.11.2020 Změna kódu stavu: na S6
14.11.2020 Změna cílů: na Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování ,Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
14.11.2020 Změna cílů: na Sociální začleňování a boj s chudobou
14.11.2020 Změna oprávněného žadatele: na - Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi: - nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. - spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, - ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, - nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. - Městské části hl. m. Prahy podle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. - Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi. - Organizace zřizované hl. městem Prahou (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi. - Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) resp. podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. - Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
14.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
15.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
16.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
17.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
18.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
19.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
20.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
20.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
21.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
22.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
23.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
24.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
25.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
26.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
26.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
27.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
28.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
29.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
30.11.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
01.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
01.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
02.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
03.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
04.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
04.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
05.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
06.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
07.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
07.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
08.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
09.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
10.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
11.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
12.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
13.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
13.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
14.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
15.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
16.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
17.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
18.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
19.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
20.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
21.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
22.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
23.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
23.12.2020 Změna stavu: na Uzavřená
23.12.2020 Změna kódu stavu: na S8
24.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
24.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
25.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
26.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
27.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
28.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
29.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
30.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
30.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
31.12.2020 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
01.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
02.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
03.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
04.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
05.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
06.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
07.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
08.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
09.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
10.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
12.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
13.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
14.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
15.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
16.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
16.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
17.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
19.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
20.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
21.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
23.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
24.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
25.01.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020
01.02.2021 Změna datumu otevření: na 02.11.2020

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena