Informace o výzvě

Aktuality

23.08.2018 Změna oprávněného žadatele: na Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení DoP a implementaci protikorupční strategie v rámci ESIF v ČR Ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívají k naplnění DoP, Centrum pro regionální rozvoj České republiky Úřad vlády ČR Gestoři obecných předběžných podmínek Gestoři koordinace a monitorování finančních nástrojů MF-AO, Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014-2020.
03.01.2019 Změna oprávněného žadatele: na Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení DoP a implementaci protikorupční strategie v rámci ESIF v ČR Ústřední orgány státní správy a organizační složky státu, které přispívají k naplnění DoP, Centrum pro regionální rozvoj České republiky Úřad vlády ČR Gestoři obecných předběžných podmínek Gestoři koordinace a monitorování finančních nástrojů MF-AO, Řídicí orgány operačních programů v programovém období 2014-2020. MMR a jeho příspěvková organizace zajišťující iniciativu Uhelné regiony v transformaci.
04.08.2020 Změna stavu: na Pozastavená
04.08.2020 Změna kódu stavu: na S7
05.08.2020 Změna stavu: na Modifikovaná
05.08.2020 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena