Informace o výzvě

Aktuality

23.01.2020 Změna stavu: na Zaregistrovaná
23.01.2020 Změna kódu stavu: na S2
23.01.2020 Změna cílů: na Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce
23.01.2020 Změna cílů: na Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů,Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím,Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
03.02.2020 Změna datumu otevření: na 07.04.2020
03.02.2020 Změna datumu uzavření: na 28.04.2020
03.02.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 01.04.2020
21.02.2020 Změna datumu otevření: na 07.04.2020
21.02.2020 Změna datumu uzavření: na 28.04.2020
21.02.2020 Změna stavu: na Finalizovaná
21.02.2020 Změna kódu stavu: na S3
26.02.2020 Změna stavu: na Vyhlášená
26.02.2020 Změna kódu stavu: na S42

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena