Informace o výzvě

Aktuality

23.01.2020 Změna stavu: na Zaregistrovaná
23.01.2020 Změna kódu stavu: na S2
23.01.2020 Změna cílů: na Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů,Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů,Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
23.01.2020 Změna cílů: na Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
23.01.2020 Změna alokace v korunách: na 18000000
03.02.2020 Změna datumu otevření: na 07.04.2020
03.02.2020 Změna datumu uzavření: na 28.04.2020
03.02.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 01.04.2020
03.02.2020 Změna alokace v korunách: na 20000000
25.02.2020 Změna oprávněného žadatele: na Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí, maloobchod-mikropodnik), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova. Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a ruší nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
26.02.2020 Změna datumu otevření: na 07.04.2020
26.02.2020 Změna datumu uzavření: na 28.04.2020
26.02.2020 Změna stavu: na Vyhlášená
26.02.2020 Změna kódu stavu: na S42

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena