Informace o výzvě

Aktuality

19.08.2021 Změna datumu otevření: na 05.10.2021
19.08.2021 Změna datumu uzavření: na 26.10.2021
19.08.2021 Změna datumu zpřístupnění: na 27.09.2021
19.08.2021 Změna stavu: na Zaregistrovaná
19.08.2021 Změna kódu stavu: na S2
19.08.2021 Změna cílů: na Investice do nezemědělských činností,Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
19.08.2021 Změna cílů: na Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu,Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
19.08.2021 Změna alokace v korunách: na 360000000
25.08.2021 Změna stavu: na Vyhlášená
25.08.2021 Změna kódu stavu: na S42
06.10.2021 Změna stavu: na Otevřená
06.10.2021 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena