Informace o výzvě

Aktuality

28.09.2023 Změna názvu: Název se změnil z 1901381724 na Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony
28.09.2023 Změna datumu otevření: na 13.11.2023
28.09.2023 Změna datumu uzavření: na 18.12.2023
28.09.2023 Změna oprávněného žadatele: na Žádost může předložit pouze právnická osoba. Mezi oprávněné žadatele patří především tyto subjekty: ? územně samosprávné celky, ? veřejné orgány, ? veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech.
28.09.2023 Změna území: na Území celé ČR
28.09.2023 Změna alokace v korunách: na 610500000
17.10.2023 Změna datumu otevření: na 15.11.2023
17.10.2023 Změna datumu uzavření: na 20.12.2023
17.10.2023 Změna stavu: na Zaregistrovaná
17.10.2023 Změna kódu stavu: na S2
17.10.2023 Změna cílů: na Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)
17.10.2023 Změna cílů: na Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie
17.10.2023 Změna oprávněného žadatele: na Žádost může předložit pouze právnická osoba. Mezi oprávněné žadatele patří především tyto subjekty: - územně samosprávné celky (např. obce a, kraje), - veřejné orgány, - veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech (např. DSO, MAS apod.).
20.10.2023 Změna datumu otevření: na 17.11.2023
20.10.2023 Změna datumu uzavření: na 22.12.2023
20.10.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 20.10.2023
21.10.2023 Změna stavu: na Finalizovaná
21.10.2023 Změna kódu stavu: na S3
24.10.2023 Změna stavu: na Zaregistrovaná
24.10.2023 Změna kódu stavu: na S2
02.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 01.11.2023
02.11.2023 Změna stavu: na Otevřená
02.11.2023 Změna kódu stavu: na S5
04.11.2023 Změna datumu otevření: na 01.12.2023
04.11.2023 Změna datumu uzavření: na 31.01.2024
04.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 24.11.2023
04.11.2023 Změna stavu: na Pozastavená
04.11.2023 Změna kódu stavu: na S7
08.11.2023 Změna oprávněného žadatele: na Žádost může předložit pouze právnická osoba. Mezi oprávněné žadatele patří především tyto subjekty: - územně samosprávné celky (např. obce a kraje), - veřejné orgány, - veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v?podporovaných oblastech (např. DSO, MAS apod.).? Konkrétní seznam oprávněných žadatelů (právních forem) je následující: akciová společnost, církve a náboženské společnosti, dobrovolný svazek obcí, evidované církevní právnické osoby, kraj, městská část hlavního města Prahy, nadace, nadační fond, obec, obecně prospěšná společnost, organizační složka státu, pobočný spolek, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, společnost s?ručením omezeným, spolek, státní podnik, státní příspěvková organizace ostatní, státní příspěvková organizace ze zákona, svazy církví a náboženských společností, školská právnická osoba, ústav, veřejná výzkumná instituce, veřejnoprávní instituce, vysoká škola (veřejná, státní).
15.11.2023 Změna stavu: na Modifikovaná
15.11.2023 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena