Informace o výzvě

Aktuality

10.11.2023 Změna datumu uzavření: na 22.12.2023
10.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 22.11.2023
10.11.2023 Změna stavu: na Zaregistrovaná
10.11.2023 Změna kódu stavu: na S2
10.11.2023 Změna cílů: na Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání)
10.11.2023 Změna cílů: na Modernizace služeb v zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
15.11.2023 Změna oprávněného žadatele: na - Zaměstnavatelské a odborové svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, § 9a) nebo na základě § 3046 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo považované za organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců podle § 3025 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. - Sdružení podniků vzniklá dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů - tzn. sdružení registrovaná dle § 6 tohoto zákona (do 1. 1. 2016). - Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob vzniklá dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vykonávající činnost podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. - Spolky založené dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob. - Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992, Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich vnitřní složky. - Profesní komory jako zákonem zřízené právnické osoby povinně sdružující osoby určitého povolání (Exekutorská komora, Komora daňových poradců, Komora patentových zástupců, Komora veterinárních lékařů, Lékařská komora, Advokátní komora, Komora architektů, Komora auditorů, Komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Notářská komora, Lékárnická komora, Stomatologická komora). - Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. - Družstva dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. - Sdružení obcí : Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť Zdravých měst ČR. Žadatel musí k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existovat minimálně dva roky. Více naleznete v Textu výzvy a přílohách výzvy.
17.11.2023 Změna datumu otevření: na 20.11.2023
17.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 20.11.2023
17.11.2023 Změna stavu: na Finalizovaná
17.11.2023 Změna kódu stavu: na S3
21.11.2023 Změna datumu otevření: na 20.11.2023
21.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 20.11.2023
21.11.2023 Změna stavu: na Otevřená
21.11.2023 Změna kódu stavu: na S5
22.11.2023 Změna datumu otevření: na 22.11.2023
22.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 22.11.2023
22.11.2023 Změna stavu: na Modifikovaná
22.11.2023 Změna kódu stavu: na S6
25.11.2023 Změna datumu otevření: na 22.11.2023
25.11.2023 Změna datumu uzavření: na 22.12.2023
25.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 22.11.2023
25.11.2023 Změna stavu: na Pozastavená
25.11.2023 Změna kódu stavu: na S7
02.12.2023 Změna stavu: na Modifikovaná
02.12.2023 Změna kódu stavu: na S6
20.12.2023 Změna datumu uzavření: na 12.01.2024
10.01.2024 Změna datumu uzavření: na 31.01.2024

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena