Informace o výzvě

Aktuality

27.07.2023 Změna typu: na Prubezna
27.07.2023 Změna datumu otevření: na 01.12.2023
27.07.2023 Změna datumu uzavření: na 01.12.2023
27.07.2023 Změna stavu: na Zaregistrovaná
27.07.2023 Změna kódu stavu: na S2
27.07.2023 Změna cílů: na Budování kapacit předškolních zařízení
27.07.2023 Změna cílů: na Modernizace služeb v zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
27.07.2023 Změna alokace v korunách: na 1000000000
29.08.2023 Změna datumu otevření: na 28.08.2023
29.08.2023 Změna datumu uzavření: na 15.01.2024
29.08.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 28.08.2023
29.08.2023 Změna oprávněného žadatele: na Viz. kap. 4. výzvy
29.08.2023 Změna alokace v korunách: na 200000000
09.11.2023 Změna datumu otevření: na 28.08.2023
09.11.2023 Změna datumu uzavření: na 19.01.2024
09.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 28.08.2023
09.11.2023 Změna oprávněného žadatele: na Oprávněným žadatelem předložené výzvy je subjekt provozující DS dle zákona č. 247/2014 Sb., zapsanou v Evidenci DS nejpozději k datu vyhlášení výzvy, pro kterou bude v projektu realizovat: a) převážně stavební úpravy za účelem zajištění DS jako samostatného požárního úseku dle § 23a odst. 3 vyhlášky č. 232/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. b) převážně stavební úpravy za účelem zřízení druhé únikové cesty (popřípadě také nutné úpravy stávající/nevyhovující únikové cesty), jelikož se jedná o DS o kapacitě více než 12 dětí (po příp. navýšení kapacity v rámci této výzvy), která dosud disponovala pouze jednou únikovou cestou, Dále viz. kap.4 výzvy
11.11.2023 Změna stavu: na Otevřená
11.11.2023 Změna kódu stavu: na S5
12.11.2023 Změna datumu otevření: na 15.11.2023
12.11.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 15.11.2023
12.11.2023 Změna stavu: na Modifikovaná
12.11.2023 Změna kódu stavu: na S6
13.01.2024 Změna datumu uzavření: na 30.09.2024
13.01.2024 Změna stavu: na Pozastavená
13.01.2024 Změna kódu stavu: na S7
17.01.2024 Změna stavu: na Modifikovaná
17.01.2024 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena