Administrace souhrnné žádosti o platbu

Anglicky: Administration of an aggregate request for payment
Synonyma:

Administrací souhrnné žádosti o platbu se rozumí proces, kdy řídící orgán generuje žádost vůči Platebnímu orgánu obsahující jednotlivé předfinancované (netýká se programu Interreg Česko-Polsko) a autorizované žádosti o platbu a předává ji Platebnímu orgánu k proplacení.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena