Administrativní ověření

Anglicky: Administrative verification
Synonyma:

Administrativní ověření je forma ověření vykonávaná administrativně na pracovišti kontrolujícího (nejedná se o kontrolu operace dle obecného nařízení) . Průběh administrativního ověření není upraven kontrolním řádem, není při něm vyžadována součinnost kontrolované osoby. O administrativním ověření je prováděn záznam (§ 3 odst. 2 kontrolního řádu).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena