Agregace

Anglicky: Aggregation
Synonyma:

Agregací se rozumí sumace hodnot indikátorů za jednotlivé hierarchické úrovně implementace. Nejběžnějším případem je horizontální agregace – tj. agregace dosažených hodnot indikátorů za jednotlivé operace na příslušnou nejnižší úroveň programu, specifický cíl, případně opatření, pokud program tuto hierarchickou úroveň využívá). Na horizontální agregaci navazuje vertikální agregace po programové linii, tj. agregace na příslušnou vyšší úroveň - specifický cíl, úroveň priority, programu, DoP až po úroveň Unie. Předmětem agregace nemohou být indikátory, jejichž hodnoty nelze sčítat, případně indikátory získávané jednorázově ze statistiky. V takových případech jsou pro tyto účely v rámci MS2021+ nastaveny příznaky tzv. specifické agregace, které tyto vlastnosti zohledňují.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena