Agregační mapa indikátorové soustavy programu

Anglicky: Aggregation map of the programme indicator system
Synonyma:

Agregační mapa představuje celkový přehled indikátorové soustavy programu, který je souhrnem všech indikátorů programu na všech jeho úrovních. Všechny indikátory programu musí mít vazbu na stanovený specifický cíl a navazující strukturu programu (výchozí úroveň programu, na které musí být nastaveny věcné cíle v podobě indikátorů, představují jednotlivé specifické cíle programu. V případě, že je na úrovni programu využívána nižší hierarchická úroveň (opatření), platí to i pro tuto úroveň. Pro potřeby monitorování a vyhodnocování musí být pro každou nejnižší úroveň programu (specifický cíl / opatření) indikátory definovány v rozpadu za jednotlivé kategorie regionů - a to jak indikátory výstupu, tak výsledku a případně kontextu, pokud je program využívá). Pokud je to vhodné, může být jeden indikátor využit pro měření postupu implementace v rámci více specifických cílů (priorit) dle intervenční logiky programu. ŘO odpovídá za aktuálnost agregační mapy příslušného programu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena