Agregační mapa indikátorové soustavy

Anglicky: Aggregation map of indicator system
Synonyma:

Agregační mapa indikátorové soustavy představuje přehled indikátorové soustavy programu, který je souhrnem všech indikátorů programu na všech jeho úrovních implementace a obsahuje metodické 23 a technické informace o fungování indikátorové soustavy v podobě nadefinování jednotlivých pravidel. Je zpracovávána v elektronické podobě ve formátu Excel (*.xlsx), který bude následně převeden do elektronického formátu MS2014+. Řídicí orgán ve spolupráci se Správcem Národního číselníku indikátorů odpovídá za aktuálnost agregační mapy příslušného programu.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena