Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR

Anglicky: Action Plan of the Regional Development Strategy of the Czech Republic
Synonyma:

Akční plán Strategie regionálního rozvoje je nástrojem implementace Strategie regionálního rozvoje a je připravován vždy na dvouleté období.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena