Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020

Anglicky: Action Plan of the Regional Development Strategy of the Czech Republic for 2014-2020
Synonyma:

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR dle usnesení vlády č. 344 ze dne 15. května 2013. Uvedený akční plán je aktualizován ve dvouletých intervalech. Součástí uvedeného akčního plánu je mj. také 13 Regionálních akčních plánů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena