Aktivační účinek (pákový efekt)

Anglicky: Leverage effect
Synonyma:

Pro finanční nástroje jde o podíl objemu návratného financování poskytnutého konečným příjemcům a výše příspěvku z fondů. V originále „leverage effect“. Tento pojem byl v programovém období 2014- 2020 překládán jako pákový efekt nebo aktivace mimorozpočtových zdrojů. Pákový efekt je ustálený pojem.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena