Aktuální kurz CZK/EUR dle Evropské centrální banky (resp. měsíční kurz EK)

Anglicky: Current CZK/EUR exchange rate according to the European Central Bank (or Commission’s monthly exchange rate)
Synonyma:

Aktuálním kurzem CZK/EUR dle Evropské centrální banky (ECB), resp. měsíčním kurzem EK se rozumí směnný kurz vyhlášený ECB, který je přiřazen jednotlivým žádostem o platbu obsaženým v souhrnné žádosti podle měsíce, ve kterém došlo k zaevidování záznamu o účetních případech k souhrnné žádosti Platebním orgánem. Tento kurz se použije pro přepočet žádostí o platby obsažených v souhrnné žádosti z CZK na EUR.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena