Alokace

Anglicky: Allocation
Synonyma:

Na alokaci, tj. objem finančních prostředků určený pro členský stát, cíl, program či jeho součást, rok, případně výzvu, lze nahlížet dvěma způsoby. V prvním z nich se alokací rozumí objem finančních prostředků z fondů EU a zdrojů vnitrostátního spolufinancování (tento přístup je využíván zejména v případě výzev). V druhém případě je pod pojmem alokace myšlen pouze objem finančních prostředků z fondů EU (zde se výše alokace využívá např. jako základ pro výpočet pravidla N+3).

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena