Alokace na jednotlivé roky implementace (resp. alokace na rok n)

Anglicky: Allocation for the individual years of implementation (or allocation for year n)
Synonyma:

Alokací na jednotlivé roky implementace, resp. alokací na rok n se rozumí objem finančních prostředků z fondů EU přidělených na program a rok implementace, resp. na rok n.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena