Autorizace operace

Anglicky: Operation authorization
Synonyma:

Autorizací operace se rozumí proces spočívající v kontrole definované množiny dat projektu v MS2021+. Je realizována přepnutím projektu do příslušného centrálního stavu projektu „Projekt s právním aktem o poskytnutí /převodu podpory“, za splnění podmínek pro přechod do tohoto stavu. Přechod projektu do tohoto stavu bude podmíněn kontrolou vybrané množiny dat, po provedené autorizaci operace bude k dispozici tisková sestava.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena