Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Anglicky: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)
Synonyma:

Azylový, migrační a integrační fond představuje fond EU, jehož cílem je přispívat k efektivnímu řízení migračních toků a k provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky a společné přistěhovalecké politiky v souladu s příslušným acquis Unie a při plném dodržování mezinárodních závazků Unie a členských států vyplývajících z mezinárodních nástrojů, jichž jsou stranami.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena