Druh detailu platby

Anglicky: Type of payment detail
Synonyma:

Druhy detailu plateb jsou koncipovány tak, aby umožnily jasné oddělení plateb příjemci od řídicího orgánu a plateb v rámci refundace prostředků státního rozpočtu. Rozlišují se následující druhy plateb:

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena