Evaluace souhrnná (jedna z podob průběžného hodnocení)

Anglicky: Summary evaluation (a form of interim evaluation)
Synonyma:

Evaluace souhrnná se provádí v průběhu programovacího období pro strategické zprávy členských států o příspěvku z operačních programů spolufinancovaných fondy k provádění národního programu reforem.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena