Evropský rybářský fond (EFF)

Anglicky: European Fisheries Fund
Synonyma:

Evropský rybářský fond je v období 2014 - 2020 součástí Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) nahrazuje v programovacím období 2007—2013 Finanční nástoj na podporu rybolovu z programovacího období 2000 - 2006 a je nástrojem společné rybářské politky EU. Hlavním cílem fondu je zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. EFF podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti na jedné straně a k ochraně a zlepšování životního prostředí na straně druhé. Z EFF jsou financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu.Evropský rybářský fond je v období 2014 - 2020 součástí Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Fond se zaměřuje na pomoc rybářům při přechodu odvětví na udržitelný rybolov, podporuje pobřezní komunity v diverzifikaci ekonomiky, financuje projekty, jež zlepšují kvalitu života v evropských pobřežních oblastech a jejichž prostřednictvím se vytvářejí nové pracovní příležitosti, zvyšuje dostupnost finančních prostředků.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena