Finanční cíl

Anglicky: Financial objective
Synonyma:

Finančním cílem se rozumí objem finančních prostředků, kterého má být dosaženo na základě pravidla n+3, dále také objem milníků a cílů v podobě finančních ukazatelů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena