Finanční plán

Anglicky: Financing plan
Synonyma:

Finančním plánem se rozumí souhrn informací o celkové alokaci na období implementace Dohody o partnerství a programů, resp. na období realizace jednotlivých operací. Vedle celkové alokace finanční plán dále obsahuje její rozdělení na dílčí časové úseky daného období, dle zdrojů financování a způsobilosti výdajů a v případě operací také předpokládaná data čerpání v průběhu tohoto období.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena