Finanční útvar

Anglicky: Financial unit
Synonyma:

Finančním útvarem se rozumí útvar(y) v rámci kapitoly státního rozpočtu (SR), organizační složky státu nebo státního fondu, který(é) provádí platby příjemcům z prostředků SR, resp. státního fondu, odpovídající podílu národního spolufinancování a podílu určeného na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU. V případě programu Interreg Česko-Polsko se jedná o útvar správce kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který provádí platby příjemcům z prostředků SR odpovídající podílu národního spolufinancování a platby prostředků z rozpočtu EU uvolněných Platebním orgánem na účet s dispozičním oprávněním finančního útvaru MMR.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena