Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Anglicky: General Financial Directorate (GFD)
Synonyma:

Generální finanční ředitelství je orgán finanční správy zřízený zákonem č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky s celostátní působností, podřízený Ministerstvu financí. V oblasti fondů EU vykonává zejména agendu dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a to ve věci promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně a vedení centrální evidence dotací.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena