Hodnocení projektů

Anglicky: Project appraisal
Synonyma:

Hodnocení projektů je část procesu schvalování projektů, která zahrnuje posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu a dále může také zahrnout věcné hodnocení obsahu žádosti o podporu a závěrečné ověření způsobilosti.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena