Jeden podnik

Anglicky: Single undertaking
Synonyma:

Veškeré subjekty, které mají mezi sebou alespoň jeden ze vztahů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a) – d) v nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, jsou považovány za jeden podnik.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena