Jednorázové částky

Anglicky: Lump sums
Synonyma:

Jednorázové částky jsou jednou z metod zjednodušeného vykazování nákladů. Veškeré způsobilé náklady projektu nebo jeho části se vypočítávají na základě předem stanovené jednorázové částky, a to v souladu s předem stanovenými podmínkami pro dosažení konkrétních výstupů, milníků nebo činností. Podpora je vyplacena, jsou-li tyto předem stanovené podmínky splněny.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena