Jednotkové náklady

Anglicky: Unit costs
Synonyma:

Jednotkové náklady jsou jednou z metod zjednodušeného vykazování nákladů, při které budou veškeré způsobilé náklady na projekt nebo jeho část vypočítány na základě vyčíslených činností, vstupů, výstupů nebo výsledků, které jsou vynásobeny předem stanovenými hodnotami jednotkových nákladů. Tuto možnost lze využít u jakéhokoli druhu projektu nebo části projektu, je-li možné stanovit množství související s danou činností a výši jednotkových nákladů. Jednotkové náklady se obvykle používají u snadno měřitelného množství standardizovaných jednotek výstupu nebo výsledku (hodiny školení, podpořené osoby apod.). Za způsobilé jsou považovány jednotkové náklady v návaznosti na skutečný dosažený počet jednotek. 

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena