Jednotný národní rámec (JNR)

Anglicky: Single national framework (SNF)
Synonyma:

Jednotný národní rámec pravidel a postupů v rámci fondů EU pro programové období 2021-2027 představuje dokument, který obsahuje základní principy, strukturu, fázování, zapojení partnerů a harmonogram přípravy metodického prostředí. Jednotný národní rámec byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 29. dubna 2019 č. 284.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena