Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development)

Anglicky: Community-Led Local Development
Synonyma:

Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena