Leader+

Anglicky:
Synonyma: Leader+

Program LEADER ČR spadal v období 2000-2006 mezi Iniciativy Společenství a byl zaměřen na podporu rozvoje venkova prostřednictvím realizace akcí ve dvou aktivitách: 1. Realizace strategie rozvoje území působnosti místní akční skupiny a 2. Projekty spolupráce. Cíle Iniciativy Leader byli : a) zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, b)posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce a c) zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. V programovacím období byli "projekty typu Leader" jednou prioritní osou v rámci tzv. Programu rozvoje venkova ČR 2007—2013, který je určen subjektům aktivním na venkově (zejména zemědělci a obce do 2000 obyvatel). Na implementaci metody LEADER bude v období 2014 - 2020 rozpočtováno 5 % alokace Programu rovzoje venkova.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena