Monitorovací systém

Anglicky: Monitoring system
Synonyma:

Monitorovacím systémem se rozumí informační systém sloužící k administraci, monitorování, řízení, hodnocení a vykazování zpráv a informací o implementaci fondů EU v České republice v programovém období 2021-2027, a to na všech úrovních implementace (operace, program, Dohoda o partnerství). Je uváděn pod zkratkou MS2021+/MS21+.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena