Operace

Anglicky: Operation
Synonyma:

Souhrnné označení pro projekt, smlouvu, opatření nebo skupinu projektů, které byly vybrány řídícím orgánem dotyčného operačního programu či Programu rozvoje venkova nebo z jeho pověření v souladu s kritérii pro dotyčný program a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit, k níž / k nimž se vztahují.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena