Platba kombinovaná

Anglicky: Combined payment
Synonyma:

Platbou kombinovanou se rozumí postup, kdy příjemce může předložit zjednodušenou žádost o platbu až po realizaci projektových aktivit (nebo jejich části) se současným doložením příslušných dokladů, není však nutné spolu s žádostí o platbu doložit i úhradu přiložených účetních dokladů

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena